ການແນະນໍາ

img

KHK Pharma
Add : 53 xalakhieudoongchong , Phonsavan , Pakse , Champasac , Laos
Tel : 020 98 7777 09 - 020 5 8888 579

 

0

ຜະລິດຕະພັນ ຫຼາຍ ຄົນ ຊື້

ຜະລິດຕະພັນ HOT

ຜະລິດຕະພັນ ຫລ້າສຸດ

Our services

Our services

ອຸປະກອນການແພດ

ອຸປະກອນການແພດ

ການຊື້ຂາຍຢາ

ການຊື້ຂາຍຢາ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ HOT

ໄຂແລ້ວງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນີເຈີ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2017

ໄຂແລ້ວງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນີເຈີ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2017

ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ-ເມືອງຊຽງແສນ ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຄວາມສໍາພັນ

ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ-ເມືອງຊຽງແສນ ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຄວາມສໍາພັນ

ອີຢູ-ອົງການອອກສ໌ຟາມ ຊ່ວຍພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

ອີຢູ-ອົງການອອກສ໌ຟາມ ຊ່ວຍພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ